Pl. Powstańców Styczniowych 1863r. 1A

62-740 Tuliszków
Oddział Turek
Milewskiego 10A 62-700 Turek

Zasób 8

POMAGAMY ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ

Rejestracja podmiotów gospodarczych.Doradztwo przy wyborze formy opodatkowania.Optymalizacja podatkowa.

Zasób 8

KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Prowadzenie rejestrów VAT. Ewidencje (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdu). Sporządzanie sprawozdań finansowych. Analiza dostarczonych dokumentów, informacja o brakach.

Zasób 8

PODATKI

Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT. Uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych. Reprezentacja w urzędach.

biuro rachunkowe optunma
Zasób 8

PŁACE I ZUS

Przygotowywanie list płac. Obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło). Rozliczenia z ZUS. Rozliczenia z PFRON. Rozliczenia z tytułu podatku od wynagrodzeń, PIT-4R, PIT-11. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników. Sporządzanie wniosków A1 dla osób prowadzących działalność na terenie Polski i świadczących usługi na terenie UE. Moje pośrednictwo polega na zupełnym załatwieniu sprawy od wypełnienia wniosku do wizyty w odpowiednim Urzędzie w imieniu klienta.

Zasób 8

USŁUGI DODATKOWE

Sporządzanie wniosków na otwarcie działalności gospodarczej. Wsparcie w otwarciu działalności w CEIDG, założenie rachunku firmowego w siedzibie biura, wsparcie w ubezpieczeniach oraz finansowaniach firm. Sporządzanie indywidualnych raportów na potrzeby klienta. Rozliczenia roczne PIT także dla osób nie będących stałymi klientami naszego biura. Pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowania z różnych instytucji. Sporządzanie sprawozdań do GUS. Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta.